Informace z gynekologie

  

Prevence nádorů děložního čípku.

Je prováděna pomocí klasických cytologických stěrů, které slouží k vyhledávání přednádorových stavů (takzv. dysplazií)

Odběry cytologie do tekutého média (LBC), které nehradí pojišťovna a vyžadují úhradu od pacientky, neprovádíme. Podle posledních výzkumů a stanoviska gynekologické odborné společnosti není tato metoda pro vyhledávání přednádorových stavů účinnější.

Stěry se odebírají jedenkrát ročně v rámci preventivní prohlídky.
Pro naše pacientky jsou stěry hodnoceny v akreditované laboratoři Dr. Dvořáčka v Ostravě.
Výsledky jsou k dispozici za l4 dnů a pak zaslány pacientce pomocí SMS.

Pokud byl Váš stěr označen jako normální (bez zvýšeného rizika), doporučuje se provést další za rok, opět v rámci preventivní prohlídky.

Pokud byl Váš stěr označen jako stěr s lehkým rizikem (zde patří nálezy s mezinárodním označením ASC-US, L-SIL), znamená to, že na buňkách děložního čípku jsou drobné odchylky. Tyto odchylky jsou způsobeny například bakteriemi nebo viry, které se v pochvě normálně nacházejí nebo faktory související s Vaší výživou nebo životním stylem. Ve velké většině případů tyto změny ještě nejsou žádným závažnějším přednádorovým stavem (dysplazií) a samy bez léčby vymizí. Vyžadují však kontroly v kratších intervalech ( co 3-6 měsíců), ke kterým budete pozvána. V některých případech budete pozvána i v kratším intervalu k provedení testu na papilomaviry (HPV).

Pokud byl Váš stěr vyhodnocen jako stěr s vyšším risikem (nálezy s označením HG-SIL, ASC-H ), znamená to, že na čípku děložním je pravděpodobně přítomný přednádorový stav. Budete odeslána do specializované ambulance (centrum onkologické prevence), kde bude provedena podrobná diagnóza a pokud bude nutné, pak i ošetření čípku malým ambulantním zákrokem v místním znecitlivění. Naše ordinace spolupracuje s centrem onkologické prevence v Havířově.