Kombinovaný screening v prvním trimestru

Jde o test, který kombinuje vyšetření krve matky s vyšetřením specifických ultrazvukových detailů plodu a umožňuje detekci až 85% plodů s Downovým syndromem a podobnými chromozomálními odchylkami.

Toto vyšetření je doporučeno českou gynekologicko-porodnickou společností, ale je považováno za nadstandardní a není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Těhotná hradí za provedení kombinovaného testu částku 1500 Kč. Většina pojišťoven však na základě předloženého účtu v rámci nadstandardních balíčků toto vyšetření proplácí.
Ultrazvukové vyšetření se provádí mezi 11+O až 13+6 týdnem těhotenství na pracovišti MUDr.Bohuslava Mičaníka v Frýdku – Místku, který má příslušnou akreditací Fetal Medicine Foundation se sídlem v Londýně. Předchází mu odběr biochemických parametrů krve na naší ambulanci v Jablunkově.
Při samotném ultrazvukovém vyšetření se zadají naměřené parametry spolu s výsledky krevních testů do počítačového programu a pro každou těhotnou je vypočteno individuální riziko vzniku hledaných odchylek.
Většina žen má výsledek negativní a dozví se ho hned, při této jedině návštěvě lékaře. Negativní výsledek znamená, že je riziko odchylek nízké. Neznamená však, že je nulové.
Pouze asi u 3 žen ze sta je riziko výskytu odchylek zvýšeno a screening je pozitivní. To stále neznamená, že by plod nemohl být zcela zdravý. Těmto těhotným je nabídnuta invazivní diagnostika (odběr vzorku placenty tenkou jehlou – biopsie choria), která zatím jako jediná dokáže se stoprocentní jistotou chromozomální odchylky vyloučit či potvrdit.

Další možnosti diagnostiky Downova syndromu je neinvazivní vyšetření z krve těhotné (NIPT), kde už v prvním trimestru lze najít volnou DNA plodu a tuto vyšetřit. Test stojí 13000 Kč a spolehlivost záchytu Downova syndromu je kolem 98%.

Na žádost těhotné a po vyšetření genetikem je možno provést i invazivní test – odběr choriových klků nebo plodové vody, které jako jediné umožňují stoprocentní odhalení příslušných chromozomálních odchylek. Zde však hrozí s pravděpodobností 1 ku 500 samovolný potrat a ztráta těhotenství.

Velmi důležitou součástí prenatální péče je screeningové ultrazvukové vyšetření na záchyt vrozených vad plodu, které se provádí kolem 20. týdne těhotenství. Toto vyšetření Vám bude provedeno na našem pracovišti zkušeným lékařem na kvalitní a moderním ultrazvukovém přístroji a bude na něj vyčleněn potřebný čas. Toto vyšetření je hrazeno zdravotní pojišťovnou. Přesto možnosti ultrazvukové diagnostiky vrozených vad jsou i v dnešní době limitovány a úspěšnost záchytu není stoprocentní.
Podle doporučení česká gynekologicko- porodnické společnosti by každá těhotná měla být poučena o možnosti podrobného ultrazvukového vyšetření k vyhledávání vrozených vad podle mezinárodních standardů jako placené služby, nad rámec zdravotního pojištění. Takové vyšetření je provedeno speciálně vyškolenými lékařem na přístroji nejvyšší třídy a stojí 1000 Kč.

Potvrzuji, že jsem si přečetla toto poučení a měla jsem možnost se lékaře zeptat na všechno, čemu jsem nerozuměla.

Výše uvedená vyšetření pro naší ambulanci provádí

MUDr. Zuzana Hotová
na pracovišti
Gynpraxe lege artis s.r.o.
Erbenova 33, Třinec
tel.: 774 234 882, 558 330 182

MUDr. Bohuslav Mičaník
Gyn-Pren, Centrum prenatální diagnostiky,
Jiráskova 2270, 738 01 Frýdek-Místek
tel. 558 631 243, 603 839 581